top of page

آیا شما بودیجه دارید و در فکر ساخت فلم هستید؟

ظاهر شدن در فلم و یا آرزوی ساخت فلم شاید یکی از پُر طرفدارترین ذوقهای جهان باشد. نه تنها در افغانستان بلکه در سرتاسر جهان میان هر فرهنگ و دیدگاه، مردم علاقمند ظاهر شدن در فلم و یا ساخت آن هستند.

ساخت فلم یکی از کارهای پُر هزینه و دشوار است که ظاهرن ساده و جالب بنظر میرسد. شما برای ساخت و یا فرمایش فلم نیاز به پول دارید چون قدرت اقتصادی اولین شرط کیفیت تخنیکی فلم است که پس از آن کیفیت هنری فلم مربوط به گروه تولید و هنرپیشه های آن میشود.

در ساخت یک فلم "استعداد ساخت" و "بودیجه ساخت" باهم گرِه خورده اند یعنی بدون این دو فکتور عمده شما قادر به تولید یک فلم خوب نیستید. استعداد و مدریت خوب در فلم میتواند مصارف آنرا به کمترین حد ممکن آن برساند.

تعدادِ از دوستان تماس میگیرند که آنها سوژه ها و داستانهای خوبِ برای فلم دارند و یاهم سناریوی آماده برای ساخت دارند اما بودیجه ندارند. در حقیقت میشود به این مثال اشاره کرد: "من نقشه یک بلند منزل را دارم اما بودیجه ساخت آنرا ندارم لطفن شما برایما بسازید".

در حقیقت جهان پُر از سناریو و سوژه است، هنوزهم بخشِ از آثار بزرگترین نویسندگان جهان تبدیل به فلم نشده. چیزیکه این سوژه ها و داستانها را تبدیل به یک فلم میسازد پروسه کاملن جداگانه و دشوار است که نیاز به یک گروه کاری و بودیجه مخصوص دارد.

 

پس چه باید کرد؟

 

بحث جهان دیگر جداست، اما در افغانستان شما نمیتوانید با نوشته و هنر زندگی کنید چون اینجا نه کسی کتاب میخرد و نه هم فلم خریدار دارد، تالارهای سینما فلج هستند و شبکه های تلویزیون هنوز به بلوغ نرسیده اند تا بفهمند که چگونه میشود با نشر یک فلم و یا سریال خوب ساخت افغانستان بیننده جذب کرد و پول بدست آورد.

و اما یک فلم با کیفیت میتواند در بازارهای بیرون از افغانستان پول خوب بدست آورد.

در افغانستان تنها در صورتی میتوانید فلم بسازید که بودیجه آنرا شخص خود شما تهیه کنید، در صورتیکه فلمساز حرفه ی هستید میتوانید با ساختن "درخواستی حرفه ی فلم" و تماس با تهیه کنندگان بیرونی پروسه تهیه بودیجه را طی کنید.

در صورتیکه شما علاقمند سرمایه گذاری بالای ساخت فلم هستید با ما در تماس شوید، رومی فلم پرودکشن با امکانات و مدریت خوب ساخت فلم میتواند شما را کمک کند.

ساخت فلمهای کوتاه داستانی از 5،000 تا 20،000 دالر امریکایی میتواند هزینه داشته باشد.

ساخت فلمهای بلند داستانی از 50،000 تا یک ملیون دالر امریکایی میتواند هزینه داشته باشد.

bottom of page